Podporuji otevřený dopis Radě hlavního města Prahy

Vážení členové Rady hlavního města Prahy,

dovolte, abychom vám do závěrečného roku spravování města v tomto volebním období připomněli, že oproti předvolebním programům a vyjádřením lídrů politických stran zůstaly bezbariérové úpravy veřejné dopravy i chodníků poněkud odsunuty na vedlejší kolej.

Vznik koncepce pro Prahu bez bariér vnímáme jako nutnost.

Těsně po svém zvolení prohlásil pan primátor Bohuslav Svoboda, že jeho cílem je metro bez bariér do deseti let. Za další svůj úkol označil nastavení koncepčního uvažování, které přesáhne jedno volební období a zaručí dlouhodobý výrazný pokrok při odstraňování bariér v Praze. To vše odpovídalo i programu, se kterým do voleb vstupoval. Rádi bychom se k těmto inspirativním myšlenkám vrátili a pokusili se je přiblížit realizaci.

PRAHA 2030 BEZ BARIÉR, KÉŽ BY!

Rok 2030 je možné prohlásit za zvládnutelný kompromis pro odstranění všech bariér. Jasný termín zjednoduší průběžnou přípravu, realizaci i kontrolu.

Kde bude město v následujících 17 letech odstraňovat bariéry?
  • 23 starších stanic metra neboli 1-2 stanice ročně
  • 40 tramvajových zastávek s výstupem do vozovky neboli 2-3 ročně
  • desítky tramvajových ostrůvků nevyhovujících bezbariérovým parametrům
  • zpřístupnění nájezdů na chodníky po celém území města
  • pokračující obnova vozového parku tramvají a autobusů
  • značení cest k výtahům do metra na chodnících
  • spára mezi nástupištěm a vozem metra

Třetina obyvatel města aktuálně, a během svého života každý, profituje z bezbariérových úprav. Kromě lidí se zdravotním postižením to jsou zejména senioři a rodiny s malými dětmi v kočárku. Míra přístupnosti veřejné dopravy je jedním z indikátorů kvality života a sociální citlivosti toho kterého města. Ačkoliv má Praha v této oblasti co dohánět, nezvolila si zatím tempo odpovídající závažnosti dopadů, které na každodenní životy Pražanů bariérová polovina veřejné dopravy má.

Pojďme to změnit, MÁ TO SMYSL!

Asistence o.s.
Erik Čipera
23.2. 2013

ke stažení: otevřený dopis (.doc)

Seznam signatářů